O mnie

Dr Krystyna Balawajder, psycholog

Jestem psychologiem specjalizującym się w psychologii klinicznej i społecznej oraz psychologii pracy i organizacji. Przedmiotem moich szczególnych zainteresowań jest rozwiązywanie konfliktów między ludźmi oraz negocjowanie spornych spraw.

Jako psycholog kliniczny i społeczny specjalizuję się w rozwiązywaniu problemów powstających w kontaktach między ludźmi. Pomagam pokonywać bariery dzielące ludzi, poznawać siebie i rozumieć innych. Uczę jak osiągać własne cele i pragnienia z respektem dla potrzeb i przekonań innych osób.

Zajmując się poradnictwem małżeńskim – pomagam partnerom przechodzić przez trudne sytuacje, lepiej wzajemnie się rozumieć i tak ustalać wzajemne relacje, aby wszyscy byli zadowoleni. Pomagam rodzicom zrozumieć ich dzieci, a dzieciom – rozumieć rodziców. Osobom żyjącym w nowym otoczeniu, czy innym kraju – doradzam jak się zaaklimatyzować i poradzić sobie w nowym miejscu.

Od ponad dwudziestu lat pracuję jako niezależny doradca dla wielu organizacji zajmując się problemami efektywnego zarządzania zarządzaniem personelem. Mam duże doświadczenie w doborze i selekcji kadry kierowniczej, ocenach kompetencji menedżerskich oraz doskonaleniu umiejętności potrzebnych do sprawnego zarządzania firmą. Podsumowaniem moich doświadczeń w tej dziedzinie jest książka: „Komunikacja, konflikty, negocjacje w organizacji”.

Posiadam także doświadczenie jako coach, trener i szkoleniowiec. Tematyka prowadzonych przeze mnie seminariów i warsztatów jest szeroka m.in. negocjacje, mediacje, zarządzanie konfliktem, komunikowanie się, współpraca w grupie, zachowania asertywne, obsługa klienta.

Obok działalności praktycznej, przez wiele lat byłam pracownikiem naukowym Instytutu Psychologii Uniwersytetu Ślaskiego, a potem Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Prowadziłam badania nad psychologicznymi mechanizmami konfliktów międzyludzkich, Efektem tych prac było opublikowanie dwóch książek i 29 artykułów w czasopismach naukowych oraz kilkanaście wystąpień na międzynarodowych kongresach.

Mieszkam w Belgii od 2000 roku i tu podejmuję różne działania na rzecz polskiej społeczności. Przez kilka lat byłam współpracownikiem wydawanej w Brukseli „Gazetki”, gdzie opublikowałam ponad 20 artykułów. W latach 2006 – 2010 byłam członkiem Zarządu Rady Polonii Belgijskiej, w ramach tej działalności podjęłam badania nad problemami Polaków żyjących na obczyźnie i kosztów adaptacji do nowych warunków życia.

Mam uznane w Belgii dyplomy magistra i doktora psychologii i od 2006 roku prowadzę w Antwerpii gabinet psychologiczny.

en_GB
nl_NL
pl_PL