Osobowość przedsiębiorcy jednym ze źródeł sukcesu firmy

Osobowość przedsiębiorcy jednym ze źródeł sukcesu firmy

Rozważania psychologiczne Krystyna Balawajder

Coraz więcej Polaków mieszkających w Belgii otwiera własną działalność gospodarczą. Czy osiągną oni sukces na tym rynku, to pytanie które pewnie wielu z nich sobie zadaje. Uwarunkowań, które decydują o przetrwaniu i powodzeniu firmy jest wiele. Leżą one po stronie samego przedsiębiorcy, to znaczy jego osobowości, wiedzy i kwalifikacji zawodowych oraz menedżerskich, a także po stronie okoliczności zewnętrznych, takich jak sytuacja ekonomiczna, prawna, polityczna do prowadzenia tego typu działalności. Inne uwarunkowania odnoszą się do samego przedsięwzięcia. Do nich zaliczyć można, po pierwsze, trafny wybór rodzaju działalności gospodarczej (produkcja, sprzedaż, usługi) oraz formy jego prowadzenia. (działalność jednoosobowa, rodzaj spółki itp.) Po drugie, przygotowania do otwarcia działalności, czyli dokładna analiza potrzeb rynku, właściwości klientów, kooperantów, dostawców oraz konkurencji. Czyli trzeba mieć dobre plany: marketingowy, plan finansowy, plan produkcji, sprzedaży lub usług. Po trzecie, firma musi przetrwać, poradzić sobie z pojawiającą się konkurencją, nowościami i trendami rozwojowymi. Dobry początek nie oznacza jeszcze sukcesu. Aby przetrwać na rynku trzeba stale kontrolować sytuację i reagować na zachodzące zmiany w taki sposób, aby wykorzystać wszelkie nadarzające się okazje i minimalizować rolę niesprzyjających okoliczności. I wreszcie trzeba mieć trochę szczęścia, aby odnieść sukces.

Ten artykuł poświęcony jest osobie przedsiębiorcy. Na ile jego osobowość, a także dobra znajomość siebie, własnych mocnych stron i własnych ograniczeń przyczynia się do osiągnięcia sukcesu firmy.

Bycie przedsiębiorcą nakłada na nas wiele ról, które musimy wypełniać. Dla przykładu, przedsiębiorca musi być zarazem finansistą, kasjerem, zaopatrzeniowcenm, kontrolerem jakości, menedżerem, planistą i tak dalej … Jakie zatem powinien mieć cechy, aby sprawdzić się w tych wszystkich rolach. Do podstawowych cech dobrego przedsiębiorcy należy:

– posiadanie inicjatywy i bycie przedsiębiorczym,
– pragnienie osiągnięcia czegoś w życiu i wytrwałość w tych dążeniach,
– twórcze podejście do problemów i bycie elastycznym,
– umiejętność podejmowania decyzji i przewodzenia ludziom,
– umiejętność efektywnego komunikowania się z ludźmi.

Dobrego przedsiębiorcę charakteryzuje ponadto chęć do ciężkiej i wielogodzinnej pracy. Także stałe szukanie nowych możliwości dla swojego przedsięwzięcia, ponieważ sytuacja na rynku jest dynamiczna nie tylko trzeba za nią nadążać, ale i ją wyprzedzać, aby odnosić sukcesy. Przedsiębiorca powinien też być zdolny do podejmowania rozsądnego ryzyka, aby wykorzystać trafiające się mu okazje do robienia dobrych interesów. Powinien też mieć pewien stopień zaufania do siebie i swoich pomysłów, aby bez kompleksów korzystać z wiedzy i pomocy doradców.

Przedsiębiorca odnoszący sukcesy niekoniecznie musi ukończyć wiele szkół, niemniej musi posiadać odpowiednią wiedzę i kwalifikacje zawodowe (znajomość zawodu, czy też branży w której działa), a także znajomość zarządzania firmą i ludźmi w nim zatrudnionymi.

Niezmiernie ważna jest sprawa zrozumienia, wsparcia i pomocy, które przedsiębiorca otrzymuje ze strony rodziny – współmałżonka i dzieci. Jeśli oni są pozytywnie nastawieni do tej jego działalności, to o wiele łatwiej mu pokonywać trudne sytuacje i odbudowywać siły na łonie rodziny. Trzeba jednak znaleźć rozsądny balans między pracą i rodziną, aby prowadzenie przedsiębiorstwa nie odbywało się kosztem zaspokojenia potrzeb pozostałych członków rodziny.

Rozsądny przedsiębiorca musi pamiętać o tym, że trzeba dbać o swoje zdrowie. Pracować racjonalną liczbę godzin, znajdywać czas na odpoczynek i relaks, unikać zbędnego stresu.

Zanim rozpoczniesz działalność na własny rachunek zrób bilans swoich mocnych i słabych stron. Zastanów się jak poradzić sobie z tymi drugimi. Może coś w sobie zmienisz, może w jakiś sposób zminimalizujesz znaczenie twoich słabszych stron, może weźniesz sobie pomocników, którzy mają te właściwości lub umiejętności, których tobie zbywa. Poradź się rodziny i przyjaciół, słuchaj uważnie co ci powiedzą, ale kieruj się przede wszystkim własnym poczuciem. Jeśli czujesz się na siłach i pociąga cię bycie przedsiębiorcą, to spróbuj nim zostać. Bez tego doświadczenia nigdy nie będziesz wiedział, czy się do tego nadajesz.

en_GB
nl_NL
pl_PL